Dự án

Dự án NHÀ MÁY THK

Tên dự án: Lắp đặt dây chuyển sản xuất
Địa điểmKhu công nghiệp Tiên Sơn Bắc Ninh
Chủ đầu tưCông TNHH THK Việt Nam
Thời gian triển khai17/3/2020
Thời gian hoàn thành7/9/2020
Quy mô dự ánVIC đóng vai trò thiết kế cung cấp, lắp đặt hoàn chỉnh dây chuyền sản xuất .