Tin tức

Dự án Quảng trường Cổng tây Hạ Long

NHÂN VIÊN KINH DOANH

Mô tả công việc: Tìm kiếm, tư vấn, báo giá cho khách hàng mới, hoặc theo sự phân công của công ty và dựa trên

Máng Cáp Điện

Máng cáp là một loại máng điện có rãnh dùng để đặt các loại dây cáp điện hoặc ống luồn dây điện: gồm ống cứng bằng thép Nhà

Nhân viên marketing

Mô tả công việc: Đưa ra chiến lược, kế hoạch, giải pháp và thực hiện chiến lược marketing, chạy quảng cáo Facebook, Google, Youtube, Tiktok…