Tin tức

Nhân viên kinh doanh

Phố Wall chao đảo

Phố Wall đỏ lửa sau báo cáo việc làm tháng 1 của Mỹ. Cùng với đó là doanh thu đáng thất vọng của các đại

NHÂN VIÊN KINH DOANH

Mô tả công việc: Tìm kiếm, tư vấn, báo giá cho khách hàng mới, hoặc theo sự phân công của công ty và dựa trên

Máng Cáp Điện

Máng cáp là một loại máng điện có rãnh dùng để đặt các loại dây cáp điện hoặc ống luồn dây điện: gồm ống cứng bằng thép Nhà

Nhân viên marketing

Mô tả công việc: Đưa ra chiến lược, kế hoạch, giải pháp và thực hiện chiến lược marketing, chạy quảng cáo Facebook, Google, Youtube, Tiktok…