Tin tức

Đẩy nhanh tiến độ các dự án

 Rất nhiều dự án công ty đã thi công xong nhưng tiến độ thu hồi vốn còn chậm, nhiều Chủ đầu tư, Tổng thầu còn chậm chạp trong công tác nghiệm thu, thanh quyết toán.

Hình ảnh cấp điện tạm Dự án Vin city Gia Lâm

đề xuất cơ chế cho phép triển khai đồng thời các thủ tục để rút ngắn thời gian thực hiện các công việc: thẩm định, quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; khảo sát, lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư; điều chỉnh cục bộ các quy hoạch có liên quan đến Dự án; khảo sát, lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán.

Bên cạnh việc ổn định tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, nhiều chiến lược được điều chỉnh phù hợp với diễn biến thị trường “phát triển thương hiệu” cũng là một trong những chiến lược ưu tiên của doanh nghiệp trong năm nay. Theo ý kiến chỉ đạo của Ban lãnh đạo công ty, ưu tiên cho việc tái lập hình ảnh (thương hiệu) được xem là chiến lược cụ thể giúp DN tạo được lợi thế cạnh tranh trong giai đoạn bình thường mới. Mobile home buyers is familiar with the market and can assist you in selling your property. They could provide price information and trends in the market to assist you make a decision. Visit https://www.mobile-home-buyers.com/north-carolina/.

Share on facebook
Facebook